man‎Jean Gladines‏‎, zoon van Durand Gladines en Anne Souquieres‏.
Geboren ‎11 jan 1693 Prantignac-Roannes-Saint-Mary, overleden ‎8 dec 1739 le Bex-Roannes-Saint-Mary‎, 46 jaar, begraven ‎9 dec 1739 Église Sainte-Barbe-Roannes-Saint-Mary
Handelaar

Gehuwd ‎27 apr 1717 Roannes-Saint-Mary 7 april 1717 : WEDDING_CONTRATE (met Marie MOLÉ) - Aurillac, 15
Aangehaald in de Cts. Huwelijk - Broer van de toekomst
Guy MOLÉ

Geciteerd in het Cts Huwelijk - Broer van de toekomst
Antoine MOLÉ

Geciteerd in het Cts Huwelijk - Zwager van de toekomst
Guy GLADINES
CM Gladines Jean x Marie Molé (Sosa 179) op 7 april 1717

Het jaar 1717 en de 7e dag van de maand april in Aurillac voor de koninklijke notarissen na de middag waren aanwezig Marie Julhes weduwe van Pierre Molé Bourgeois en Marie Molé haar dochter inwoner van het dorp van Bex parochie Roannes St Marie, de genoemde dochter deed op gezag van haar moeder en aan de ene kant

Durand Gladines, Anne Souquiere zijn vrouw en Jean Gladines hun zoon inwoners van het dorp Prantinhac van dezelfde parochie, voornoemde Souquiere en voornoemde Gladines doen op gezag van hun man en vader aan de andere kant welke partijen op de huwelijksverdragen hebben gesloten,

Voornoemde Jean Gladines en Marie Molé hebben het fideicommissum * constitutie dedos? en andere conventies die volgen, teruggegeven, namelijk dat voornoemde Julhes ten gunste van het huwelijk en als gevolg van de beloften die zij heeft gedaan in het testament van voornoemde Pierre Molé, ontvangen door de heren de Boissieux, pastoors van voornoemde parochie op 29 januari 1707, heeft teruggegeven en hersteld aan Marie Molé haar dochter en voor haar aan voornoemde Jean Gladines, haar toekomstige echtgenoot, het erfdeel van de ? Sir Molé aan haar fideicomissum* door de genoemde
P2
voornoemd testament is belast met de betaling aan Guy en Antoine Molé van de andere kinderen van voornoemde Heer Molé en Julhes wettige weduwe van de rechten op de goederen van de Heer Molé die het testament en de voorwaarden ook dat voornoemde Julhes zal worden gevoed en onderhouden tijdens haar leven zowel in ziekte als gezondheid in het bedrijf door het werken door haar van haar capaciteit voor hun winst, en in geval van onverenigbaarheid zullen de genoemde echtgenoten gehouden zijn haar als alimentatie te betalen de hoeveelheid van 4 sestiers rogge en 2 sestiers boekweit, maat van deze stad, en de som van 3 livres in geld te betalen de 1/2 van zes aan het eind van de maand per jaar vanaf -- de genoemde onverenigbaarheid zal komen, en een pak kleren volgens haar toestand van drie tot drie jaar overblijvend gereserveerd voor de genoemde Julhes van wat zij heeft aan goederen van de ? Heer Molé en ook op voorwaarde van betaling aan voornoemde echtgenote van de andere schulden en lasten waaraan de erfelijkheid van voornoemde Heer Molé onderworpen is, en voornoemde Durand Gladines en Anne Souqiere zijn echtgenote hebben aan voornoemde echtgenoot, namelijk voornoemde vader Gladines de som van 200 livres en voornoemde Souquieres die van 100 livres gegeven en gevormd in aftrek van welke grondwet voornoemde zoon Jean Gladines thans van voornoemde vader Gladines en van Guy Gladines zijn oudste zoon heeft ontvangen ---.
P3
van het dorp Prantinhac de som van 100 pond waarvan hij verantwoordelijk werd gehouden, en de som van 200 pond die overbleef van de inbreng van vader en moeder, genoemde Durant en Guy Gladines en genoemde Souquiere, alle drie gezamenlijk, zonder splitsing het beloofde niet verlengen en verplicht zijn aan Jean Galdines te betalen à rato van 30 livres per jaar te beginnen op de dag van St. Barnabas van het jaar 1718 aldus overeenkomend van jaar tot jaar tot het einde van de betaling zonder rente tot het verstrijken van de termijnen en door middel van de grondwet die Jean Galdines ten gunste van zijn vader opgaf, moeder en broers op alle wettige rechten van vader en moeder en op zijn aandeel in de huwelijkswinsten van genoemde Julhe en Marie Molé, zijn dochter, dat zij op hun domein en in hun huis geen roerend vee noch landbouwwerktuigen hebben, en dat al het overige zal toebehoren aan genoemde Jean Galdines als hebbende het van zijn eigen geld gemaakt, en dat zij geen aanspraak zullen kunnen maken op enig aandeel, omdat aldus gewild en gezworen en afstand gedaan van de Durant, en Guy Gladines vader en zoon met ons hebben getekend van hetgeen vereist is, de anderen zeiden niet te weten
Ondertekend Gladines, Danguilliers, Binnes, Deboisieux, Idon notaris

fideicommissum beschikking in Romeins recht van laatste wil en testament, legaat, schenking, (niet gepasseerd voor een notaris)
(huwelijksgetuige Guillaume Gladines) (22 jaar gehuwd) met:

womanMarie Mole‏
Geboren ‎26 jan 1704 Roannes-Saint-Mary, overleden ‎6 apr 1771 Roannes-Saint-Mary‎, 67 jaar

Kinderen:

1.
manGuy Gladines‏ PRIVACY FILTER

2.
womanMarguerite Gladines‏
Geboren ‎le Bex-Roannes-Saint-Mary, overleden ‎1772 Roannes-Saint-Mary
Halfbroers en -zusters
Via Marie MOLÉ, See - Kan niet ondertekenen, geboren 26 januari 1704 (zaterdag) - Village le Bex-Roannes-Saint-Mary, 15220, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk, gedoopt 31 januari 1704 (donderdag) - Église Sainte-Barbe-Roannes-Saint-Mary, 15220, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk, overleden 6 april 1771 (zaterdag) - Village le Bex-Roannes-Saint-Mary, 15220, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk leeftijd bij overlijden: 67 jaar oud, Residentie au hameau du Bex, in Roannes (Cantal)
met Jean FRAISSY, Laboureur à Roannes (Cantal), hameau du Bex, Voir - Laboureur en Roannes-Saint-Mary (Cantal), geboren 8 januari 1694 (vrijdag) - Saint-Mar-Roannes-Saint-Mary, 15220, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk gedoopt 11 januari 1694 (maandag) - Église Sainte-Barbe-Roannes-Saint-Mary, 15220, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk, overleden 21 november 1759 (woensdag) - Village le Bex-Roannes-Saint-Mary, 15220, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk leeftijd bij overlijden: 65 jaar oud, Laboureur - Woonhuis in het gehucht Le Bex, in Roannes (Cantal)

3.
woman‎Marie Therese Gladines‏‎
Geboren ‎19 apr 1727 le Bex-Roannes-Saint-Mary, gedoopt ‎21 apr 1727 Église Sainte-Barbe-Roannes-Saint-Mary

4.
man‎Antoine Gladines‏‎
Geboren ‎1731 Roannes-Saint-Mary, overleden ‎4 nov 1759 Roannes-Saint-Mary‎, 27 of 28 jaar